500 Auto Navigation - 1. Introduktion

background image

1. Introduktion

Du kan bruge Nokia 500-autonavigationsenheden til GPS-navigation i
en bil og til udendørsaktiviteter. Du kan også foretage opkald, se fotos
og videoer samt lytte til musik.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager enheden i brug. Læs
også brugervejledningen til mobiltelefonen. Den indeholder vigtige
oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse.

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor
du kan finde den nyeste version af brugervejledningen samt yderligere
oplysninger, softwareopdateringer og tjenester vedrørende dit Nokia-
produkt.

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Opbevar alt tilbehør og
ekstraudstyr utilgængeligt for børn.