500 Auto Navigation - Dvd

background image

Dvd

Navigationsenheden leveres med en dvd. Du kan gøre følgende:

• Gendanne data fra dvd'en til hukommelseskortet.

• Kopiere nyt indhold fra dvd'en til hukommelseskortet. Indholdet kan

f.eks. være kort, seværdigheder, databaser og sprog.

• Kopiere indhold fra dvd'en til et andet hukommelseskort.

• Læse brugervejledningen, der findes på flere sprog på dvd'en.

Før du kopierer data til hukommelseskortet, skal du kontrollere, at kortet
ikke er låst. Hvis du vil kopiere indhold fra dvd'en til hukommelseskortet,
skal du sørge for, at kortet er indsat i navigationsenheden og derefter
slutte enheden til den kompatible pc ved hjælp af det medfølgende

background image

I n t r o d u k t i o n

9

USB-kabel. Du kan også indsætte hukommelseskortet i pc'ens
hukommelseskortlæser. Indsæt dvd'en i det kompatible dvd-drev på
pc'en. Opsætningsguiden starter automatisk (hvis du har tilladt det i
indstillingerne for dvd-drevet) og hjælper dig gennem opsætningen.

Hvis du vil ændre indholdet af hukommelseskortet, skal du vælge alle
kort, seværdigheder, databaser og sprog, som du vil føje til kortet. Når
disse filer kopieres til hukommelseskortet ved hjælp af guiden, slettes de
gamle filer af samme type fra kortet.

Mappen Cities (Byer) på hukommelseskortet skal bruges til programmet

Navigator

. Undgå at ændre eller slette den manuelt. Du kan evt.

gendanne mappen fra dvd'en ved hjælp af guiden.

Du kan kun vælge sproget for enheden ud fra de sprog, du har valgt til

Navigator

. Se også “Sprog”, side 22.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du kopierer filer til
hukommelseskortet fra en kompatibel pc under “Hukommelseskort”,
side 19.

background image

K o m g o d t i g a n g

10