500 Auto Navigation - GPS (Global Positioning System)

background image

GPS (Global Positioning System)

GPS er et verdensomspændende, satellitbaseret
radionavigationssystem. Enhedens interne GPS-modtager kan beregne
enhedens position med en nøjagtighed på 10 meter. Nøjagtigheden
afhænger f.eks. af antallet af de satellitter, som GPS-modulet modtager

background image

I n t r o d u k t i o n

8

signaler fra. Under optimale betingelser beregnes positionen med få
meters nøjagtighed.

GPS-antennen er placeret oven på navigationsenheden. Visse forruder
og vinduer kan muligvis indeholde metal, som kan blokere eller svække
satellitsignalerne.

Hvis du står stille, kan GPS ikke registrere, i hvilken retning du vender,
fordi den bestemmer retningen ud fra dine bevægelser.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig.
Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, der bruges i GPS-
programmet.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er
ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af
positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den
amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske
forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan
(Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af
ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan
påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-
modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende
være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i
forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.