500 Auto Navigation - Anvendelse af enheden for første gang

background image

Anvendelse af enheden for første gang

Første gang du tænder navigationsenheden, skal du skubbe
hovedafbryderen mod højre.

Når du bliver bedt om at kalibrere skærmen, skal du trykke på den viste
krydsmarkør med fingeren og holde den kortvarigt nede. Gentag dette,
mens krydsmarkøren flytter rundt på skærmen. Se “System”, side 24,
hvis du vil kalibrere skærmen på et senere tidspunkt.

Når du bliver bedt om at vælge sprog, skal du trykke på det ønskede
sprog og på

. Sproget bruges til skærmtekster og stemmenavigation.

Læs den viste sikkerhedsmeddelelse grundigt, accepter den, og tryk på
pil til højre. (Hvis du vil skjule denne skærm i fremtiden, skal du trykke på
det relevante felt.) Programmet

Navigator

starter, og kortvisningen

vises. Du kan nu begynde at bruge enheden.

background image

K o m g o d t i g a n g

13

Indstil derefter klokkeslæt og dato. Se “Justering af enhedsindstillinger”,
side 22.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en binding
og slutter navigationsenheden til en kompatibel mobiltelefon ved hjælp
af trådløs Bluetooth-teknologi, i trin 2 til 5 under “Konfiguration af en
Bluetooth-forbindelse”, side 14.

Når du bliver bedt om at hente kontakter fra telefonen til
navigationsenheden, skal du trykke på

Ja

for at starte overførslen. Hvis

du vælger

Nej

, kan du ikke bruge dine gemte kontakter til at ringe op

med navigationsenheden. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på
menutasten og trykke på

Telefon

>

Kontakter

>

Ja

for at hente

kontakterne senere.