500 Auto Navigation - Indsætning af kortet

background image

Indsætning af kortet

Skub hukommelseskortet ind i adapteren i den retning, der er markeret
på kortet, så etiketsiden på kortet og adapteren vender opad.

Indsæt hukommelseskortet i hukommelseskortholderen, så det afskårne
hjørne peger mod den øverste del af enheden. Skub forsigtigt
hukommelseskortet på plads i holderen, indtil det låser på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du slukke enheden og trykke
på kortet, indtil det kommer op af holderen.

Vigtigt!Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der
er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en
handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og
de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.