500 Auto Navigation - Kopiering af filer til kortet

background image

Kopiering af filer til kortet

Hvis du vil afspille musik, se fotos og videoer eller bruge kort på
navigationsenheden, skal du kopiere disse filer til hukommelseskortet
fra en kompatibel pc. Du kan gøre dette, mens kortet er indsat i

background image

K o m g o d t i g a n g

20

navigationsenheden eller pc'en. Før du kopierer data til
hukommelseskortet, skal du kontrollere, at kortet ikke er låst.

Mappen Cities på hukommelseskortet skal bruges til programmet

Navigator

. Undgå at ændre eller slette den manuelt. Du kan evt.

gendanne mappen fra den medfølgende dvd.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du kopierer filer til
hukommelseskortet fra den medfølgende dvd under “Dvd”, side 8.

Hvis du vil kopiere filer til hukommelseskortet fra en pc, skal du gøre ét
af følgende:

• Hvis du vil kopiere filer til det hukommelseskort, der er indsat i

navigationsenheden, skal du først kontrollere, at operativsystemet på
pc'en understøtter USB-lagringsenheder. Sådanne operativsystemer
kan f.eks. være Microsoft Windows 2000, Windows XP og Windows
Vista.

Sæt den ene ende af det medfølgende DKE-2 USB-datakabel i mini-
USB-porten på enheden og den anden ende i en kompatibel USB-
port på pc'en.

Operativsystemet registrerer navigationsenheden som en
lagringsenhed, og

Dataoverførselstilstand

vises på

navigationsenheden. Kopiér filerne fra pc'en til navigationsenheden
som beskrevet i dokumentationen til operativsystemet.

Når navigationsenheden er sluttet til pc'en ved hjælp af DKE-2-
kablet, får enhedens batteri strøm fra pc'en.

• Hvis du vil kopiere filer til et hukommelseskort, der er indsat i en pc,

skal du fjerne kortet fra navigationsenheden og indsætte det i pc'ens
hukommelseskortlæser. Kopiér filerne som beskrevet i
dokumentationen til pc'en og dets operativsystem. Fjern kortet fra
pc'en, og indsæt det i navigationsenheden.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

21