500 Auto Navigation - Afbrydelse af forbindelse til en enhed

background image

Afbrydelse af forbindelse til en enhed

Hvis du afbryde forbindelsen mellem en enhed og navigationsenheden,
skal du trykke på menutasten og trykke på

Telefon

>

. Tryk på den

ønskede enhed og på

Afbryd forb.

.

Du kan også gøre ét af følgende:

• Afbryde forbindelsen i telefonens Bluetooth-menu.

• Deaktivere Bluetooth-forbindelsen på navigationsenheden.

• Slukke navigationsenheden.