500 Auto Navigation - Fastgøring af monteringsudstyr på forrude

background image

Fastgøring af monteringsudstyr på forrude

Find en sikker monteringsoverflade på forruden, og rengør overfladen
grundigt med et pudsemiddel og en ren klud. Hvis den omgivende
temperatur er lav, skal du muligvis opvarme forruden for at øge
klæbeevnen.

Tryk sugekoppen hårdt mod forruden, og skub forsigtigt låsehåndtaget
over koppen mod koppen for at skabe et undertryk mellem sugekoppen
og forruden (2). Kontrollér, at sugekoppen sidder godt fast.

Hvis du vil fjerne monteringsudstyret fra forruden, skal du skubbe
låsehåndtaget forsigtigt mod den øverste del af monteringsudstyret og
trække i stroppen i kanten af sugekoppen.