500 Auto Navigation - Justering af navigationsenheden til den ønskede vinkel

background image

Justering af navigationsenheden til den ønskede vinkel

Justér ikke monteringsudstyret, mens du kører.

Hvis du vil justere navigationsenheden til den ønskede lodrette vinkel,
skal du løsne de to skruer på siderne af monteringsudstyret, dreje
navigationsenheden til den ønskede vinkel og derefter stramme
skruerne (5).

background image

K o m g o d t i g a n g

19

Hvis du vil justere navigationsenheden til den ønskede vandrette vinkel,
skal du løsne skruen under monteringsudstyret, dreje navigations-
enheden til den ønskede vinkel og derefter stramme skruen (6).

Kontrollér, at navigationsenheden er låst korrekt på plads.