500 Auto Navigation - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs “Batterioplysninger”, side 51, før batteriet oplades.

1. Slut opladeren til mini-USB-porten på navigationsenheden, og sæt

opladerstikket i stikket til bilens cigarettænder.

2

4

1

3

5

background image

K o m g o d t i g a n g

12

Strømmen skal leveres af et bilbatteri med 12 volt. Kontrollér, at
opladeren er sat korrekt i stikket til cigarettænderen, og at den ikke
forstyrrer den almindelige betjening af bilen.

I nogle bilmodeller får cigarettænderen stadig strøm fra bilens
batteri, selvom du fjerner tændingsnøglen. I sådanne tilfælde kan
bilens batteri blive afladet, hvis navigationsenheden er tændt, eller
hvis enheden er slukket, men stadig sidder i stikket til
cigarettænderen i en længere periode. Kontakt bilproducenten for at
få yderligere oplysninger.

Indikatoren lyser orange under opladning. Hvis opladningen ikke
starter, skal du tage opladeren ud af stikket og sætte den i igen.

2. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Tag opladeren

ud af stikket til cigarettænderen.

Hvis du bruger tjenesten TMC (Traffic Message Channel) sammen
med navigationsenheden, skal du sørge for, at opladeren er sluttet til
navigationsenheden, da opladeren indeholder TMC-antennen.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, lyser indikatoren rødt, på
batteriikonet vises én søjle eller ingen søjler, og der vises en tekst om
lavt batteriniveau.