500 Auto Navigation - Bluetooth-forbindelse ved start af enheden

background image

Bluetooth-forbindelse ved start af enheden

Når du tænder telefonen eller forlader standbytilstand, bliver du spurgt,
om du vil oprette forbindelse mellem enheden og den tidligere
mobiltelefon.

Tryk telefonens navn for at oprette forbindelse til den tidligere telefon.
Kortskærmen vises.

Hvis du vil oprette forbindelse til en anden enhed, skal du trykke på

Anden

. Skærmen

Telefonforbindelser

vises. Tryk på den ønskede enhed

og på

Opret forb.

. Hvis du vil hente de kontakter, der er gemt på den

anden enhed, skal du trykke på

Ja

.

Hvis du vil oprette en binding til en ny enhed, skal du trykke på

Binding

til ny telefon

under

Telefonforbindelser

og fortsætte som beskrevet i trin

4 til 5 under “Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse”, side 14.