500 Auto Navigation - Sådan tændes og slukkes enheden

background image

Sådan tændes og slukkes enheden

Hvis du vil tænde enheden, skal du skubbe hovedafbryderen mod højre.

Hvis du vil slukke enheden, skal du skubbe hovedafbryderen mod venstre.