500 Auto Navigation - Åbning af programmer fra kortskærm

background image

Åbning af programmer fra kortskærm

Når du tænder enheden, vises kortskærmen. På denne skærm vises
kortvisningen af programmet

Navigator

.

Enheden indeholder følgende programmer:

Navigator

(

) til GPS-navigation (se side 26).

Telefon

(

), der bruges til at foretage og besvare opkald ved hjælp af

den mobiltelefon, der er tilsluttet enheden (se side 38).

Musik

(

), der bruges til at afspille sange, der er gemt på

hukommelseskortet (se side 44).

Galleri

(

), der bruges til at se fotos og videoer, der er gemt på

hukommelseskortet (se side 47).

Opsætning

(

), der bruges til at justere indstillinger og se

oplysninger om enheden (se “Justering af enhedsindstillinger”,
side 22 og “Justering af telefonindstillinger”, side 42).

Tryk på menutasten for at få vist eller skjule hovedprogrammenuen. Hvis
du vil åbne et program fra menuen, skal du trykke på dets ikon.

Hvis du vil vende tilbage til

Navigator

fra andre programmer, skal du

trykke på menutasten.

Tryk på

for at vende tilbage til den forrige skærm i et hvilket som

helst program.

Følgende indikatorer vises på kortskærmen:

GPS-antennens signalstyrke er god.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

22

GPS-antennens signalstyrke er ikke tilstrækkelig til navigation.

Batteriet er fuldt opladet.

Batteriniveauet er lavt.

Hvis denne indikator er blå, er Bluetooth-forbindelse aktiveret,
men navigationsenheden er ikke sluttet til en kompatibel enhed.
Hvis denne indikator er grå, er Bluetooth-forbindelse slået fra.

Navigationsenheden er sluttet til en kompatibel enhed.