500 Auto Navigation - Justering af enhedsindstillinger

background image

Justering af enhedsindstillinger

Tryk på menutasten, og tryk på

Opsætning

for at justere

enhedsindstillingerne.