500 Auto Navigation - Baggrundslys

background image

Baggrundslys

Hvis du vil justere skærmens baggrundslys eller slå strømspareren til
eller fra, skal du trykke på

Baggrundslys

.

• Hvis du vil indstille niveauet for baggrundslyset, skal du trykke på +

eller - under

Baggrundslys

.

• Hvis du vil angive, hvor lang tid der skal gå, inden baggrundslyset

slukkes, hvis enheden ikke bruges, skal du trykke på + eller - under

Strømsparer (batteri)

. Hvis du vælger

Aldrig

, slukkes baggrundslyset

ikke automatisk.