500 Auto Navigation - FM-sender

background image

FM-sender

Enheden har en FM-sender, du kan bruge til at lytte til musik fra
programmet

Musik

via bilens FM-radiosystem. FM-senderen kan også

bruges til telefonopkald. Du kan finde yderligere oplysninger om,
hvordan du bruger FM-senderen sammen med

Musik

på side 44.

Hvis du vil angive indstillingerne for FM-senderen, skal du trykke på

FM-

sender

. Du kan også få adgang til indstillingerne i programmet

Musik

ved at trykke på

.

• Hvis du vil slå FM-senderen til eller fra, skal du trykke på den aktuelle

indstilling under

Aktivér

. Tryk derefter på den aktuelle indstilling,

indtil den ønskede valgmulighed vises.

• Hvis du vil gemme de frekvenser, du vil bruge sammen med senderen,

skal du trykke på den aktuelle indstilling under

Juster kanaler

. Tryk på

den ønskede hukommelsesplacering (kanal) og på

. Indtast

frekvensen ved hjælp af det viste tastatur, eller tryk på + eller -. Tryk

for at gemme indstillingen.

• Hvis du vil vælge den frekvens, du vil bruge sammen med senderen,

skal du trykke på den aktuelle indstilling under

Juster kanaler

og på

den ønskede kanal.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

25

På grund af lovmæssige krav slås FM-senderen automatisk fra, hvis der
ikke afspilles musik eller er et aktivt opkald i 1 minut. Hvis du vil bruge
senderen, skal du slå den til.

I nogle lande er der begrænsninger i forbindelse med brugen af FM-
sendere. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere
oplysninger. Du kan også finde relaterede oplysninger på
www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted.