500 Auto Navigation - Lydstyrke og tastaturtoner

background image

Lydstyrke og tastaturtoner

Hvis du vil indstille lydstyrken for navigationsanvisninger, opkald eller
underholdningsfunktioner (musikafspiller og videoafspiller) eller slå
tastaturtoner til eller fra, skal du trykke på

Lydstyrke

. Hvis du vil indstille

lydstyrken, skal du trykke på + eller - i det ønskede felt. Hvis du vil slå
tastaturtoner til eller fra, skal du trykke på

og den aktuelle tastatur-

toneindstilling. Når du har foretaget indstillingerne, skal du trykke på

.