500 Auto Navigation - System

background image

System

Tryk på

System

for at kalibrere skærmen, gendanne de oprindelige

indstillinger eller få vist oplysninger om enheden.

• Tryk på

Skærmkalibrering

for at kalibrere skærmen, hvis den f.eks.

reagerer upræcist. Tryk på den viste krydsmarkør, og hold den
kortvarigt nede. Gentag dette, alt mens krydsmarkøren flytter rundt
på skærmen.

• Tryk på

Gendan fabriksindstil.

for at gendanne de oprindelige

indstillinger.

• Tryk på

Om

for at få vist oplysninger om enheden. Tryk på

eller på

for at rulle gennem oplysningerne.