500 Auto Navigation - Tid og dato

background image

Tid og dato

Tryk på

Tid og dato

for at definere indstillingerne for tid og dato. Tryk på

eller

for at rulle gennem indstillingerne.

• Hvis du vil indstille tiden, skal du trykke på klokkeslættet under

Tid

.

Tryk på feltet for time, minut eller sekund øverst på det viste tastatur.
Hvis du vil indtaste klokkeslættet, skal du trykke på cifrene eller
trykke på + eller - og derefter trykke på

for at gemme

indstillingen.

• Hvis du vil indstille datoen, skal du trykke på datoen under

Dato

. Tryk

på feltet for år, måned eller dag øverst på det viste tastatur. Hvis du
vil indtaste datoen, skal du trykke på cifrene eller + eller - og derefter
trykke på

.

• Hvis du vil vælge tidszonen, skal du trykke på den aktuelle indstilling

under

Tidszone

, det ønskede område i henhold til din position og

.

• Hvis du vil slå sommertid til eller fra, skal du trykke på den aktuelle

indstilling under

Sommertid

, indtil den ønskede valgmulighed vises.

• Hvis du vil vælge 12- eller 24-timers tidsformatet, skal du trykke på

den aktuelle indstilling under

Tidsformat

, indtil den ønskede

valgmulighed vises.

• Hvis du vil vælge datoformatet, skal du trykke på den aktuelle

indstilling under

Datoformat

. Tryk på det ønskede format og på

.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

24