500 Auto Navigation - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken for det aktuelle program, skal du trykke på
tasten for lydstyrke op (+) eller tasten for lydstyrke ned (-) (eller trykke
på tasten og holde den nede).