500 Auto Navigation - 4. Navigator

background image

4. Navigator

Navigationsenheden har en intern GPS-modtager, som du kan bruge til
at registrere din aktuelle position og til sving-navigation.

Når du tænder enheden, vises kortenheden i programmet

Navigator

.

Hvis du vil bruge navigation, skal du trykke på menutasten og trykke på

Navigator

. Du kan også trykke på

.

Enheden modtager Signaler fra en række GPS-satellitter for at
fastlægge den aktuelle position. Hvis du vil bruge GPS-
satellitnavigation, skal du placere enheden et sted, hvor der er uhindret
udsyn til himlen.

Det kan tage mellem nogle få sekunder og flere minutter at etablere en
GPS-forbindelse. Forbindelsestiden afhænger af, hvor godt GPS-
modtageren kan modtage satellitsignaler. Det tager længere tid at
etablere forbindelsen, hvis du ikke har brugt GPS i flere dage, eller hvis
du befinder dig meget langt væk fra det sidste sted, hvor du brugte den.

Hvis kvaliteten af GPS-forbindelsen er god, vises . Hvis forbindelsen
ikke er god nok til navigation, vises . I så fald skal du kontrollere, at
enheden har uhindret udsyn til himlen.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du kopierer
navigationsfiler til hukommelseskortet under “Dvd”, side 8. Kopiér alle
navigationsfilerne til mappen Cities.