500 Auto Navigation - Søgetilstand

background image

Søgetilstand

I søgetilstanden er bunden af skærmen orange, og nord er øverst. Kortet
viser følgende oplysninger:

1. Kompasrose

2. Navn på den aktuelle position

3. Aktuel GPS-position

4. Markør

5. Zoom ud

6. Zoom ind

Du kan vælge en placering på kortet ved at zoome ind eller ud på kortet
efter behov og flytte kortet med fingeren, indtil markøren peger på den
ønskede placering. Tryk på

og den ønskede indstilling. Du kan

navigere til adressen, føje den til en rute (

Via

), gemme den som

bogmærke eller søge efter seværdigheder i nærheden af den. Du kan
også ændre kortindstillingerne.

Hvis du vil vælge en seværdighed på kortet, skal du flytte markøren over
seværdigheden med fingeren. Ikonet for seværdigheden vises i parentes,
og navnet og telefonnummeret på seværdigheden vises. Tryk på

for

at se de tilgængelige indstillinger.

Du kan vende tilbage til sporingstilstanden eller navigationsskærmen
ved at trykke på

.

background image

N a v i g a t o r

29