500 Auto Navigation - Navigation til en destination

background image

Navigation til en destination

Hvis du vil navigere til en destination, skal du trykke på menutasten og
trykke på

Navigator

>

Destination

og ét af følgende punkter:

Adresse

– du kan indtaste adressen på destinationen. Se “Navigering

til en adresse”, side 31.

Seneste

– for at navigere til en tidligere besøgt placering. Se

“Seneste placeringer”, side 34.

Favoritter

– for at navigere til en placering, som du har gemt som

favorit. Se “Favoritter”, side 32.

Kontakter

– for at navigere til en adresse, der er gemt sammen med

et navn i telefonbogen (hvis den indeholder adresser). Tryk på de
første par bogstaver i det ønskede navn ved hjælp af det viste
tastatur. En liste med de første relevante navne vises øverst. Tryk på

eller på listen. Tryk på det ønskede navn og på

Naviger

.

Søg efter sted af interesse

– for at søge efter den ønskede

seværdighed. Se “Navigering til en seværdighed”, side 31.

Når du har angivet destinationen, skal du trykke på

og

Naviger

.

Enheden beregner ruten til destinationen.

background image

N a v i g a t o r

30