500 Auto Navigation - Favoritter

background image

Favoritter

Du kan navigere til eller styre de destinationer, som du har gemt som
foretrukne ved at trykke på menutasten og

Navigator

>

Destination

>

Favoritter

og én af følgende:

Hjem og arbejde

(din private adresse eller

arbejdsadresse),

Bogmærker

(tidligere gemte adresser) eller

Rejser

.

Privatadresse og adresse på arbejdsplads

Du kan definere en privatadresse eller en adresse på en arbejdsplads ved
at gå til

Favoritter

og trykke på

Hjem og arbejde

. Tryk på det ønskede felt

og den ønskede indstilling. Du kan indtaste adressen, angive din

background image

N a v i g a t o r

33

nuværende position som adresse eller vælge adressen på listen over de
seneste placeringer.

Du kan redigere en adresse ved at trykke på adressen og

Rediger

.

Tryk på adressen og den ønskede indstilling for at bruge andre
tilgængelige indstillinger. Du kan navigere til adressen, føje den til en
rute (

Via

), få vist den på kortet, slette den eller slette alle adresserne.

Bogmærker

Tryk på

Bogmærker

i

Favoritter

for at håndtere de destinationer, du har

gemt som bogmærker.

Tryk på en destination på listen over bogmærker, og tryk på den ønskede
indstilling. Du kan navigere til destinationen, føje den til en rute, få vist
den på kortet, slette den, omdøbe den samt sortere eller rydde listen
over bogmærker.

Rejser

En rejse er en liste med to til seks destinationer (ophold). Når du vælger
en rejse, som der skal navigeres til, bliver du ført gennem opholdene i
den angivne rækkefølge. Tryk på

Rejser

i

Favoritter

for at oprette eller

håndtere rejser.

Tryk på

Opret en ny rejse

i

Håndter rejse

for at oprette en ny rejse. Du

behøver ikke angive et udgangspunkt for rejsen, da den startes fra din
nuværende GPS-position.

• Du kan føje et ophold til en rejse ved at trykke på + og den ønskede

indstilling. Du kan tilføje en placering, som vises på kortet, ved at
trykke på

Kort

, zoome ind eller ud på kortet, hvis det er nødvendigt,

trække kortet med din finger, indtil markøren peger på den ønskede
placering, og trykke på

. Når du har tilføjet mindst to ophold, skal

du trykke på

og den ønskede indstilling (se listen over

indstillinger i “Planlægning af en rute”, side 34).

• Du kan slette et ophold på rejsen ved at trykke på opholdet på listen

og på

.

• Du kan fjerne et ophold på listen ved at trykke på opholdet og trykke

på pil op eller pil ned.

background image

N a v i g a t o r

34

Du kan redigere eller anvende en gemt rejse ved at trykke på rejsen og
vælge den ønskede indstilling i

Håndter rejse

. Du kan starte

navigationen til det første ophold på rejsen, redigere, omdøbe eller
slette rejsen eller slette alle de gemte rejser.