500 Auto Navigation - Funktioner på navigationsskærmen

background image

Funktioner på navigationsskærmen

Du kan anvende de funktioner, der er tilgængelige under navigationen,
ved at trykke på

. Du kan gøre følgende:

• Hvis du vil blokere den beregnede rute for den ønskede afstand og

gennemtvinge en alternativ rute, skal du trykke på

Alternativ rute

.

• Hvis du vil have vist manøvrerne langs ruten som en vejpunktsliste,

skal du trykke på

Vejliste

.

• Hvis du vil gemme den aktuelle position som et bogmærke, skal du

trykke på

Gem

. Se også “Bogmærker”, side 33.

• Hvis du vil slå lyden fra eller indstille lydstyrken for

stemmevejledning, skal du trykke på

Lydstyrke

.

• Hvis du vil se en liste over relevante trafikhændelser, skal du trykke

Trafikoplysninger

. Se også “Trafikoplysninger”, side 35.

• Hvis du vil søge efter en seværdighed, skal du trykke på

Søg

. Se også

“Navigering til en seværdighed”, side 32.

• Hvis du vil justere navigationsindstillingerne, skal du trykke på

Indstillinger

(se “Navigationsindstillinger”, side 35). Hvis du vil skifte

fra kortvisningen til den ikonbaserede visning, skal du trykke på

Kortindstillinger

>

Kort

(

Pile

vises). Når

Pile

er aktiv, vises der et ikon

for næste sving på navigationsskærmen, afstanden til destinationen
og en statuslinje, der angiver afstanden til næste sving.

• Du kan aktivere og deaktivere advarslen om hastighedsbegrænsning

ved at trykke på

Start

eller

Stop

.