500 Auto Navigation - Navigering til en adresse

background image

Navigering til en adresse

Du kan søge efter en adresse, som du vil navigere til, ved at trykke på
menutasten og

Navigator

>

Destination

>

Adresse

. Du kan vælge land,

by (eller postnummer), gade og husnummer (valgfrit) ved at trykke på
felterne ét ad gangen og indtaste oplysningerne i denne rækkefølge ved
hjælp af det viste tastatur.

Når du bruger tastaturet, kan du kun trykke på de taster, som giver et
søgeresultat. De andre taster er deaktiveret. Du kan slette det sidste
tegn ved at trykke på

Sle.

. Du kan indtaste tegn, indtil du har indkredset

background image

N a v i g a t o r

32

søgningen til ét resultat, eller du kan trykke på

og den ønskede

adresse på listen. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem listen.
Tryk på

for at indkredse søgningen.

Når du har fundet adressen, skal du trykke på

på skærmen

Find

adresse

og trykke på den ønskede funktion. Du kan navigere til adressen,

føje den til en rute (

Via

), gemme den som bogmærke eller få den vist på

kortet.