500 Auto Navigation - Navigering til en seværdighed

background image

Navigering til en seværdighed

Du kan søge efter en seværdighed i nærheden af den ønskede position.

Du kan navigere til en seværdighed ved at trykke på menutasten og
trykke på

Navigator

>

Destination

>

Søg efter sted af interesse

.

Udgangspunktet (sædvanligvis den aktuelle position) for søgningen
vises øverst på skærmen. Du kan ændre udgangspunktet ved at trykke på

Hvor?

og derefter på

Adresse

for at indtaste adressen,

Favoritter

for at

vælge en tidligere gemt adresse eller

GPS-position

for at angive den

aktuelle placering som udgangspunkt.

Tryk på kategorien og underkategorien for at finde en seværdighed. Du
kan også trykke på

, indtaste navnet på seværdigheden og derefter

trykke på

.

Der vises en liste over fundne seværdigheder. Listen sorteres efter
afstanden til udgangspunktet. Tryk på den ønskede seværdighed og
indstilling.