500 Auto Navigation - Generelle indstillinger

background image

Generelle indstillinger

Du kan definere, hvordan enheden skal reagere på TMC-beskeder,
indstille gennemsnitshastigheden for advarslen om
hastighedsbegrænsning, vælge en stemme til navigationsvejledning
(

Stemmespor

), vælge afstandsenheden og få vist versionen af

programmet

Navigator

.

Hvis du vil angive, hvordan enheden skal reagere på TMC-beskeder, skal
du trykke på TMC-ikonet, indtil den ønskede indstilling vises. Hvis du
vælger

Automatisk

, bliver du automatisk vist vej til den foreslåede

alternative rute uden om trafikhændelserne på ruten. Hvis du vælger

Manuel

, bliver du advaret om trafikhændelser, og du bliver spurgt, om

du vil anvende en alternativ rute. Hvis du vælger

Fra

, vises

trafikoplysningerne, men der forslås ikke en alternativ rute. Se også
“Trafikoplysninger”, side 35.

Du kan vælge mellem en mands stemme og en kvindes stemme ved at
trykke på

Stemmespor

og den ønskede stemme. (Du kan få oplysninger

om, hvordan du vælger sprog i “Sprog”, side 22). På nogle sprog kan du
vælge et tekst-til-tale-spor (angives med "TTS"), som giver dig mulighed
for at høre vejnavne, husnumre, navne på motorvejsafkørsler og
bynavne under navigationen. Når du vælger et tekst-til-tale-spor, er
stemmevejledningen længere.