500 Auto Navigation - Kortindstillinger

background image

Kortindstillinger

Hvis du vil vælge, hvilke seværdighedskategorier der kan vises som
ikoner på kortet, skal du trykke på

Kortinfo

, de ønskede kategorier og

.

Hvis du vil vælge dag- eller nattilstand eller indstille enheden, så den
automatisk vælger tilstanden, skal du trykke på det tilhørende ikon,
indtil den ønskede indstilling vises. Hvis du vælger

Automatisk

, vælges

tilstanden i henhold til den aktuelle tid.

Hvis du vil vælge et kort, skal du trykke på

Kort

. Hvis du har kort til flere

områder på hukommelseskortet, skal du trykke navnet på det kort, du
gerne vil bruge. Hvis du vil bruge kortet til navigation, skal du have en
licens til det. Hvis du ikke har en licens, kan du søge i kortet, få vist din

background image

N a v i g a t o r

37

position på det, søge efter en destination (men ikke navigere efter det)
og bruge rutevisning.

Hvis du vil bruge 2d- eller 3d-effekter på kortet, skal du trykke på det
tilsvarende ikon.

Du kan indstille kortet, så det peger på den aktuelle retning (

Vej op

) eller

til toppen af skærmen (

Nord op

) ved at klikke på det relevante ikon.