500 Auto Navigation - Trafikoplysninger

background image

Trafikoplysninger

Du kan få vist en liste over trafikhændelser på din rute, mens der
navigeres, eller når du er i sporingstilstanden ved at trykke på

>

Trafikoplysninger

. Listen sorteres efter afstanden til din aktuelle

position. Listen er baseret på TMC-beskeder (Traffic Message Channel),
som du kan modtage via den interne TMC-modtager fra den lokale TMC-
operatør. Tilgængeligheden og nøjagtigheden af trafikoplysninger
afhænger af udbyderen af TMC-tjenesten. Hvis du vil bruge tjenesten,
skal du opretholde forbindelsen mellem opladeren og
navigationsenheden, da opladeren indeholder TMC-antennen.

Hændelserne på ruten vises med rødt på listen. Følgende oplysninger
kan vises: navnet på gaden, hvor hændelsen indtraf, hændelsestypen og
afstanden til hændelsesstedet fra den aktuelle position. Hvis du vil have
vist hændelsesstedet på kortet, skal du trykke på hændelsen.