500 Auto Navigation - Besvarelse eller afvisning af et opkald

background image

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Hvis du vil besvare et indgående opkald, skal du trykke på

.

Hvis du ikke besvarer et opkald, kan du få vist navn og telefonnummer
på den person, der ringer op, ved at trykke på

Vis

efter opkaldet, hvis

dette tillades af den person, der ringer op. Hvis du vil ringe til et nummer
på listen, skal du trykke på det.

Du kan afvise opkaldet ved at trykke på

.

background image

H å n d t e r i n g a f o p k a l d

41