500 Auto Navigation - Banke på

background image

Banke på

Banke på er en netværkstjeneste. Hvis du vil bruge funktionen Banke på,
skal mobiltelefonen understøtte Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, og
Banke på skal være aktiveret på telefonen.

Hvis du vil besvare et ventende opkald og sætte det aktuelle opkald i
venteposition, skal du trykke på

.

Hvis du vil skifte mellem opkaldene, skal du trykke på

Skift

. Hvis du vil

afslutte begge opkald, skal du trykke på

Afslut alle

.

Hvis du trykker på menutasten for at få vist kortet og minimere skærmen
med valgmuligheder for igangværende opkald, vises antallet af opkald
ud for

.