500 Auto Navigation - Bluetooth

background image

Bluetooth

Hvis du vil slå Bluetooth-funktionen til eller fra, skal du trykke på den
aktuelle indstilling under

Bluetooth

, indtil den ønskede valgmulighed

vises.