500 Auto Navigation - Hentning af kontakter

background image

Hentning af kontakter

Hvis du vil hente kontakter fra den aktuelt forbundne mobiltelefon, skal
du trykke på overførselsstatussen under

Hentning af kontakter

og

derefter trykke på

Ja

.

Overførselsstatussen kan være

Ikke udført

(der er ikke hentet kontakter

fra enheden),

I gang

(der er ved at blive hentet kontakter) eller

Fuldført

(der er hentet kontakter).