500 Auto Navigation - Ringestyrke

background image

Ringestyrke

Hvis du vil indstille lydstyrken for ringetonen, skal du trykke på + eller -
under

Ringestyrke

.

background image

M u s i k a f s p i l l e r

44