500 Auto Navigation - Ringetone

background image

Ringetone

Hvis du vil vælge ringetonen for indgående opkald, skal du trykke på den
aktuelle indstilling under

Ringetone

. Der vises en liste over tilgængelige

toner. Tryk på den ønskede tone og på

Afspil

for at høre den eller på

Som

ringetone

for at aktivere den.

Nogle mobiltelefoner afspiller deres egen ringetone i stedet for den, du
vælger her.