500 Auto Navigation - Sortering af kontakter

background image

Sortering af kontakter

Hvis du vil angive sorteringsrækkefølgen for kontakter, skal du trykke på
den aktuelle indstilling under

Sortering af kontakter

, indtil den ønskede

valgmulighed vises.

background image

H å n d t e r i n g a f o p k a l d

43