500 Auto Navigation - Angivelse af et nummer ved hjælp af opkaldsskærmen

background image

Angivelse af et nummer ved hjælp af opkaldsskærmen

1. Tryk på menutasten, og tryk på

Telefon

>

Opkaldsskærm

.

2. Hvis du vil taste et telefonnummer inklusive områdenummeret, skal

du trykke på cifrene et efter et. (Du kan slette det sidste ciffer ved at
trykke på

Sle.

).

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke på + for at angive
det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale
forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden
det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

3. Tryk på

, hvis du vil ringe op til nummeret.

4. Tryk på

for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

background image

H å n d t e r i n g a f o p k a l d

39