500 Auto Navigation - Opkaldslog

background image

Opkaldslog

Hvis du vil have vist de 20 seneste ubesvarede, indgående eller udgående
opkald, der har været, mens du har brugt navigationsenheden sammen
med din kompatible mobiltelefon, skal du trykke på menutasten og trykke

Telefon

>

Opkaldslog

og den ønskede valgmulighed. Tryk på

eller

for at rulle gennem numrene. Hvis du vil ringe op til et nummer, skal

du trykke det.

Hvis du vil ringe til det nummer, du sidst har ringet til, skal du trykke på
menutasten og trykke på

Telefon

>

Opkaldsskærm

>

. Du kan også

trykke på

Telefon

>

Opkaldslog

>

Ring op igen

.

Hvis du vil rydde listen over de seneste opkald, skal du trykke på
menutasten og trykke på

Telefon

>

Opkaldslog

>

Ryd lister

>

Ryd

.

Navigationsenheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald,
hvis netværket understøtter disse funktioner, og hvis telefonen er tændt
og inden for netværkstjenestens område.