500 Auto Navigation - Stemmestyrede opkald

background image

Stemmestyrede opkald

Hvis du vil foretage et stemmestyret opkald til et nummer, der er gemt i
telefonbogen på telefonen, skal du trykke på menutasten og trykke på

Telefon

>

Stem.styr. opk.

. Denne funktion kan kun bruges, hvis du ikke er

ved at foretage et opkald, og hvis telefonen understøtter brugen af
denne funktion sammen med navigationsenheden.

background image

H å n d t e r i n g a f o p k a l d

40

Sig stemmekoden, når du bliver bedt om det. Yderligere oplysninger
finder du i brugervejledningen til telefonen.