500 Auto Navigation - Valgmuligheder for igangværende opkald

background image

Valgmuligheder for igangværende opkald

Du kan bruge visse opkaldsfunktioner under et opkald. De tilgængelige
funktioner vises på en skærm med valgmuligheder for igangværende
opkald, som vises, når du starter et opkald.

Hvis du vil minimere skærmen med valgmuligheder for igangværende
opkald, f.eks. for at få vist kortet, skal du trykke på menutasten under et
opkald. Tryk på

for at åbne skærmen med muligheder for

igangværende opkald.

Du kan bruge følgende funktioner under et opkald:

• Hvis du vil slå mikrofonen fra under et opkald, skal du trykke på

Mikrofon fra

. Hvis du vil slå den til igen, skal du trykke på

Mikrofon

til

.

• Hvis du vil flytte et opkald fra navigationsenheden til din kompatible

mobiltelefon, skal du trykke på

Til telefon

. Nogle enheder lukker

muligvis Bluetooth-forbindelsen, indtil opkaldet afsluttes.

Hvis du vil flytte opkaldet tilbage til navigationsenheden, skal du
trykke på

Til håndfri

eller bruge den relevante funktion på telefonen.

• Hvis du vil sende DTMF-toner (f.eks. en adgangskode) under et

opkald, skal du trykke på

DTMF

. Tryk på de tegn, du vil sende som

toner. Dette er en netværkstjeneste. Kontakt din tjenesteudbyder for
at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed.

background image

H å n d t e r i n g a f o p k a l d

42