500 Auto Navigation - Afslutning og skift til navigationsskærmen

background image

Afslutning og skift til navigationsskærmen

Hvis du vil gå til

Navigator

, mens du lytter til musik, skal du trykke på

menutasten eller trykke på

. Afspilningen af musikken fortsætter i

baggrunden. Tryk på menutasten, og tryk på

Musik

for at vende tilbage

til musikafspilleren.

Hvis navigationen ikke er aktiv, vises der i venstre del af skærmen to
genvejstaster til

Navigator

. Du kan søge efter en adresse til navigation

ved at trykke på

Gå til

. Hvis du vil gå til kortvisningen, skal du trykke på

Kort

.

background image

V i d e o a f s p i l l e r

47