500 Auto Navigation - FM-sender

background image

FM-sender

Hvis du vil høre den sang, der afspilles, via bilens radiosystem, skal du
trykke på

på musikafspillerskærmen. Hvis senderen er slået fra, skal

du slå den til. Hvis du vil vælge senderkanal, skal du trykke på

Juster

kanaler

og derefter på den ønskede kanal. Vælg den samme FM-frekvens

background image

M u s i k a f s p i l l e r

45

på din bilradio, og indstil bilradioens lydstyrke til det ønskede niveau. Du
bør nu høre musik fra bilens radiosystem.

Når du anvender FM-senderen, øges behovet for batteristrøm, og
batteriets levetid reduceres.