500 Auto Navigation - Musikafspilning

background image

Musikafspilning

Hvis du vil åbne en mappe med musik, skal du trykke på

og den

ønskede mappe. Tryk på

eller

for at rulle gennem sangene.

Hvis du vil vælge en sang, der skal afspilles, skal du trykke på den. Du kan
evt. vælge flere sange. (Hvis du vil fjerne markeringen af en sang, skal du
trykke på sangen). Hvis du vil vælge alle sange i den aktuelle mappe og
dennes undermapper, skal du trykke på

. (Hvis du vil fjerne

markeringen, skal du trykke på

). Tryk på

for at vende tilbage til

det øverste menuniveau.

Tryk på

for at afspille den eller de valgte sange.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau.
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige
hørelsen.

Tryk på

for at standse afspilningen midlertidigt. Tryk på

for at

genoptage afspilningen.

Du kan springe til næste valgte sang ved at trykke på

. Du kan springe

til den forrige sang eller til begyndelsen af den aktuelle sang ved at
trykke på

.

Hvis du vil slå musikken fra, skal du trykke på . Hvis du vil slå den til
igen, skal du trykke på

, eller trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil rulle gennem sangen, skal du flytte den skyder, der vises
under sangens titel.

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasterne.

background image

M u s i k a f s p i l l e r

46

Tryk på

for at afspille sangen gentagne gange. Ikonet bliver grønt.

Tryk på det samme ikon for kun at afspille sangen én gang. Ikonet bliver
hvidt.

Tryk på

for at afspille sangene i tilfældig rækkefølge. Ikonet bliver

grønt. Tryk på det samme ikon for at afspille sangene i normal
rækkefølge. Ikonet bliver hvidt.

Hvis du vil slette en sang fra hukommelseskortet, skal du trykke på

på musikafspillerskærmen, den sang, du vil slette, og på

.

Tryk på

for at lukke musikafspilleren.