500 Auto Navigation - Visning af videoklip

background image

Visning af videoklip

Hvis du vil åbne en mappe med videoer, skal du trykke på

og den

ønskede mappe. Tryk på

eller

for at rulle gennem videoerne.

Hvis du vil vælge en video, der skal vises, skal du trykke på den. Du kan
evt. vælge flere videoer. (Hvis du vil fjerne markeringen af en video, skal
du trykke på videoen). Hvis du vil vælge alle videoer i den aktuelle mappe
og dennes undermapper, skal du trykke på

. (Hvis du vil fjerne

markeringen, skal du trykke på

). Tryk på

for at vende tilbage til

det øverste menuniveau.

background image

V i d e o a f s p i l l e r

48

Tryk på

for at se den eller de valgte videoer.

Når videoen afspilles, kan du foretage dig følgende:

• Tryk på

for at standse afspilningen midlertidigt. Tryk på

for at

genoptage afspilningen. Tryk på

for at stoppe afspilningen.

• Tryk på

eller

for at afspille den næste eller den forrige video.

• Tryk på videoen for at se den i fuld skærmstørrelse eller vende tilbage

til normal visning.

• Tryk på

for at afspille videoen gentagne gange. Ikonet bliver

grønt. Tryk på det samme ikon for kun at afspille videoen én gang.
Ikonet bliver hvidt.

Tryk på

for at vende tilbage til den forrige skærm.

Tryk på

for at lukke videoafspilleren.

Tryk på menutasten for at gå til

Navigator

.

background image

B i l l e d f r e m v i s e r

49