500 Auto Navigation - Visning af billeder

background image

Visning af billeder

Hvis du vil åbne en mappe med billeder, skal du trykke på

og den

ønskede mappe. Tryk på

eller

for at rulle gennem billederne.

Hvis du vil vælge et billede, der skal vises, skal du trykke på det. Du kan
evt. vælge flere billeder. (Hvis du vil fjerne markeringen af et billede, skal
du trykke på billedet). Hvis du vil vælge alle billeder i den aktuelle mappe
og dennes undermapper, skal du trykke på

. (Hvis du vil fjerne

markeringen, skal du trykke på

). Tryk på

for at vende tilbage til

det øverste menuniveau.

Tryk på

for at se det eller de valgte billeder.

background image

B i l l e d f r e m v i s e r

50

Når billedet vises, kan du foretage dig følgende:

• Tryk på

for at zoome ind på billedet. Tryk på

for at zoome ud.

• Tryk på

for at se billedet i fuld skærmstørrelse. Tryk til venstre i

billedet for at få vist det forrige billede eller til højre for det for at få
vist det næste billede.

Tryk midt i billedet for at vende tilbage til normal visning.

• Tryk på

for at rotere billedet 90 grader.

• Hvis du vil have vist billeder som et diasshow, skal du vælge flere

billeder og trykke på

. Tryk på det viste billede for at vende tilbage

til normal visning.

Hvis du vil slette et billede fra hukommelseskortet, skal du trykke på

på billedskærmen, det billede, du vil slette, og på

.

Tryk på

for at vende tilbage til den forrige skærm.

Tryk på

for at lukke billedfremviseren.

Tryk på menutasten for at gå til

Navigator

.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

51