500 Auto Navigation - 9. Batterioplysninger

background image

9. Batterioplysninger

Denne enhed er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af enheden, da du kan beskadige enheden.
Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og
egnet til denne enhed. Hvis der anvendes en ikke-godkendt oplader, kan der opstå
risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været
anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og
derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet.
Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage adskillige minutter, inden
opladningsindikatoren vises på skærmen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer
reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt
batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes
væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de
er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

52