500 Auto Navigation - Indhold

background image

Indhold

Sikkerhed................................... 6

1. Introduktion.......................... 7

Trådløs Bluetooth-teknologi ............... 7
GPS (Global Positioning System) ....... 7
Dvd ............................................................. 8

2. Kom godt i gang................ 10

Taster og dele....................................... 10

Vist forfra, fra højre og ovenfra .. 10
Set bagfra, fra venstre
og under bunden ............................. 11

Opladere ................................................ 11
Opladning af batteriet ....................... 11
Anvendelse af enheden
for første gang..................................... 12
Sådan tændes og slukkes
enheden samt standbytilstand........ 13

Sådan tændes og slukkes
enheden.............................................. 13
Standbytilstand ................................ 13
Bluetooth-forbindelse
ved start af enheden....................... 14

Konfiguration af en Bluetooth-
forbindelse ............................................ 14

Manuel oprettelse af
forbindelse eller skift af
den forbundne enhed ..................... 15
Automatisk oprettelse
af forbindelse.................................... 15
Sletning af bindinger...................... 15
Afbrydelse af forbindelse
til en enhed ....................................... 16
Aktivering eller deaktivering
af Bluetooth-forbindelse............... 16

Montering af enheden i en bil ........ 16

Generelle sikkerhedsforskrifter .... 16
Fastgøring af mobilholder
til monteringsudstyr ....................... 18

Fastgøring af monteringsudstyr
på forrude .......................................... 18
Placering af navigationsenheden
i holderen........................................... 18
Justering af navigationsenheden
til den ønskede vinkel..................... 18

Hukommelseskort ............................... 19

Indsætning af kortet....................... 19
Kopiering af filer til kortet............ 19

3. Almindelig brug ................. 21

Berøringsskærm................................... 21
Åbning af programmer
fra kortskærm....................................... 21
Justering af lydstyrken ...................... 22
Justering af enhedsindstillinger...... 22

Lydstyrke og tastaturtoner ........... 22
Sprog................................................... 22
Baggrundslys..................................... 23
Tid og dato ........................................ 23
System ................................................ 24
FM-sender ......................................... 24

Nulstilling.............................................. 25

4. Navigator ............................ 26

Kort ......................................................... 26

Sporingstilstand ............................... 27
Søgetilstand ...................................... 28

Navigation til en destination........... 29

Navigationsskærm........................... 30
Funktioner på
navigationsskærmen....................... 31
Navigering til en adresse............... 31
Navigering til en seværdighed..... 32
Favoritter ........................................... 32
Seneste placeringer......................... 34

Planlægning af en rute...................... 34
Trafikoplysninger................................. 35
Navigationsindstillinger .................... 35

background image

5

Generelle indstillinger..................... 36
Kortindstillinger................................ 36
Ruteindstillinger............................... 37
Lydstyrke............................................. 37

5. Håndtering af opkald......... 38

Opkald..................................................... 38

Angivelse af et nummer ved
hjælp af opkaldsskærmen.............. 38
Opkald til en gemt kontakt ........... 39
Opkaldslog.......................................... 39
Stemmestyrede opkald ................... 39
Hurtigkald (Foretrukne).................. 40

Besvarelse eller afvisning
af et opkald ........................................... 40

Banke på ............................................. 41

Valgmuligheder for
igangværende opkald ......................... 41
Justering af telefonindstillinger ...... 42

Telefonforbindelser.......................... 42
Bluetooth............................................ 42
Hentning af kontakter .................... 42

Sortering af kontakter .................... 42
Ringetone ........................................... 43
Ringestyrke ........................................ 43

6. Musikafspiller ..................... 44

Anvendelse af FM-sender
eller hovedtelefoner............................ 44

FM-sender.......................................... 44
Hovedtelefoner ................................. 45

Musikafspilning.................................... 45
Afslutning og skift til
navigationsskærmen........................... 46

7. Videoafspiller ...................... 47

Visning af videoklip............................. 47

8. Billedfremviser .................... 49

Visning af billeder ............................... 49

9. Batterioplysninger .............. 51

Pleje og vedligeholdelse......... 52

background image

S i k k e r h e d

6