500 Auto Navigation - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde
dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af
køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være
trafiksikkerheden.

INTERFERENS

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan
påvirke funktionsdygtigheden.

background image

I n t r o d u k t i o n

7