500 Auto Navigation - DVD-levy

background image

DVD-levy

Navigointilaitteen mukana tulee DVD-levy. Voit tehdä seuraavia asioita:

• Palauttaa tietoja DVD-levyltä muistikortille.

• Kopioida uutta sisältöä DVD-levyltä muistikortille. Sisältö voi olla

esimerkiksi karttoja, kiinnostavia kohteita sisältäviä tietokantoja ja
kieliä.

• Kopioida sisältöä DVD-levyltä toiselle muistikortille.

• Lukea DVD-levyllä olevaa käyttöohjetta useilla kielillä.

Varmista ennen tietojen kopiointia muistikortille, ettei kortti ole lukittu.
Kun haluat kopioida sisältöä DVD-levyltä muistikortille, varmista, että
kortti on asetettu navigointilaitteeseen ja kytke laite yhteensopivaan
tietokoneeseen laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
Vaihtoehtoisesti voit asettaa muistikortin tietokoneessa olevaan

background image

J o h d a n t o

9

muistikortin lukijaan. Aseta DVD-levy tietokoneessa olevaan
yhteensopivaan DVD-asemaan. Ohjattu asetustoiminto käynnistyy
automaattisesti (jos niin on määritetty DVD-aseman asetuksissa) ja
opastaa sinua asetuksen eri vaiheissa.

Jos haluat muuttaa muistikortin sisältöä, valitse kaikki kartat,
kiinnostavia kohteita sisältävät tietokannat ja kielet, jotka haluat lisätä
kortille. Kun ohjattu toiminto kopioi nämä tiedostot muistikortille,
samantyyppiset vanhat tiedostot poistetaan kortilta.

Muistikortilla olevaa Cities-kansiota tarvitaan

Suunnistin

-sovelluksen

käyttöön. Älä muokkaa tai poista sitä manuaalisesti. Tarvittaessa voit
palauttaa kansion DVD-levyltä ohjatun toiminnon avulla.

Voit valita laitteen kielen vain

Suunnistin

-sovellukselle valitsemistasi

kielistä. Katso myös kohtaa "Kieli" sivulla 23.

Jos haluat kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta
muistikortille, katso kohtaa "Muistikortti" sivulla 19.

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

10